Pagal archeologinius radinius atkurta gotikinė krosnis Valdovų Rūmuose

bajoruzidiniai
bajoruzidiniai

Jašiūnų dvaras. Naujai atkurta krosnis pagal išlikusias kelias autentiškas keramikos dekoro šukes.

bajoruzidiniai

Židinys – krosnis sodyboje prie ežero Trakuose su vandens augalų ir kriauklių motyvais

Židinys – krosnis sodyboje prie ežero Trakuose su vandens augalų ir kriauklių motyvais

Židinys-krosnis. Pakura dekoruota specialiai sukurtu bareljefiniu dekoru.

bajoruzidiniai bajoruzidiniai

Restauruota terakotos koklių krosnis – židinys rūmuose adresu Vilniaus 31, Vilnius.

bajoruzidiniai

Kepės vila (dabartinė Baltarusijos ambasadoriaus dezidencija) Mindaugo g. 13, Vilniuje. Restauruota krosnis – židinys.

bajoruzidiniai bajoruzidiniai

Suomijos ambasada Lietuvoje. Restauruota krosnis.

bajoruzidiniai

Signatarų namai adresu Pilies g. 26, Vilnius. Restauruota krosnis.

bajoruzidiniai.

SEB banko patalpos adresu Jogailos g. 10, Vilniuje. Restauruotas krosnis – židinys.

bajoruzidiniai

Lietuvos Respublikos Prezidentūra. Restauruota krosnis – židinys.

      Iš reprezentacinių objektų, kuriuose atlikome keramikos krosnių ir židinių restauravimo, atkūrimo darbus, paminėtini: LR Prezidentūra, Valdovų rūmai (gotikinė krosnis), LR Kultūros ministerija, Danijos, Baltarusijos, Suomijos ambasados Lietuvoje, Tiškevičių rūmai (A. Mickevičiaus biblioteka Vilniuje) – šiame objekte restauruota 13 vnt. krosnių; rūmai, esantys Vilniaus g. 31 Vilniuje – šiame objekte restauruota 18 vnt. krosnių ir krosnių-židinių; Vileišių rūmai Antakalnio g. 6, Vilniuje; SEB banko patalpos adresu Jogailos g. 10, Vilniuje; istorinis pastatas, esantis Pilies g. 26 (Signatarų namai), pastatas Pilies g. 28 (šiuo adresu esančių patalpų interjeras kartu su jame esančiomis restauruotomis atkurtomis krosnimis ir židiniais 2006 m. laimėjo geriausiai ir gražiausiai restauruotų bei atkurtų privačių interjerų konkursą), Kultūros ministerija ir daugelis valstybinės paskirties bei privačių patalpų Vilniaus senamiestyje ir Naujamiestyje. Iš mūsų ryškiausių krosnių ir židinių restauravimo darbų, atliktų Lietuvos dvaruose, yra paminėtini darbai Gelgaudiškio, Šešuolėlių, Renavo, Burbiškio (Anykščių raj.), Plinkšių, Biržuvėnų, Dūkšto, Vidiškių, Joniškėlio, Jašiūnų, Vilkiškių dvaruose…

Darbo pobūdis:

      Dirbama pagal vienkartinius užsakymus (vienas užsakovas užsako pagaminti ir pastatyti vieną naują krosnį / židinį ar restauruoti vieną krosnį ar židinį) ir pagal ilgalaikes sutartis (vienas užsakovas pateikia dideliam objektui (dvarui ar rūmams) restauruoti keletą sudėtingų krosnių ar židinių, kurie yra kultūros paveldo objektai). Ilgalaikių sutarčių pavyzdžiai: rūmų, esančių Vilniaus g. 31, Vilnius krosnių bei židinių restauravimo sutartis su UAB „SNS“ (restauruota 18 vnt. krosnių bei krosnių-židinių, darbai tęsėsi nuo 1999 iki 2008 metų); Gelgaudiškio dvaro krosnių ir židinių restauravimo sutartis su MB „Virmalda“ (restauruota 11 vnt. krosnių bei krosnių-židinių, darbai su pertraukomis tęsėsi nuo 2011 iki 2017 m. Pasikeitus užsakovui (užsakovas – Šakių raj. Savivaldybė) darbai tame pačiame dvare dar buvo atliekami 2022 metais); Burbiškių dvaro krosnių ir židinių restauravimo sutartis su UAB „Tujų alėja“ (UAB „Livintus“)  (restauruota 10 vnt. krosnių bei krosnių-židinių, darbai su pertraukomis tesėsi nuo 2012 iki 2022 metų).